กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มเพื่อการผลิตแคโรทีนอยด์ โดยยีสต์ Rhodotorula mucilaginosa UP12 ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด PDF