กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การใช้น้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตปลาส้มเพื่อการผลิตแคโรทีนอยด์ โดยยีสต์ Rhodotorula mucilaginosa UP12 Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy