กลับไปที่รายละเอียดของบทความ กระถางย่อยสลายได้จากแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสโดยเชื้อ Komagataeibacter nataicola TISTR 975 จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy