กลับไปที่รายละเอียดของบทความ การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากอาหารหมักและการประยุกต์ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักน้ำ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช Download Download PDF
นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล Privacy policy