[1]
หนูละออง จ., เปาะอีแต อ. และ อาลีมามะ อ. 2018. ผลของปุ๋ยต่อผลผลิตและองค์ประกอบทางเคมีของหญ้าเนเปียร์. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 1, 2 (พ.ค. 2018), 23–30.