[1]
ศรีสุข ส. 2018. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากน้ำนมลูกเดือย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 1, 2 (พ.ค. 2018), 53–64.