[1]
พูลประเสริฐ พ., เสนารัตน์ ศ. และ ดอกจันทร์ ภ. 2018. การใช้ลำดับเบสของยีน COI สำหรับระบุชนิดของแมลงปั่นใย (Embioptera) ในประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 2, 1 (พ.ค. 2018), 29–38.