[1]
สุ่มแช่ม ศ., โสมาลา ณ., พูลประเสริฐ พ. และ เสนารัตน์ ศ. 2018. มิญชวิทยาของระบบประสาทและอวัยวะรับความรู้สึกของผีเสื้อ หนอนคูนธรรมดา Catopsilia pomona (Fabricius, 1758). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 2, 2 (พ.ค. 2018), 43–55.