[1]
ปียา ไ., สาเฮ๊าะ ส., มะดีเย๊าะ น. และ หนูละออง จ. 2018. ผลของการใช้สาคูต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เบตง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 2, 2 (พ.ค. 2018), 67–76.