[1]
จันทราอภิรักษ์ ศ., ร่มโพธิ์ภักดิ์ ธ., แก้วประสิทธิ์ จ. และ ลอยสรวงสิน อ. 2018. ปริมาณสารโดปามีนในกล้วยหอมทองที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 14 และ 25 องศาเซลเซียส. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3, 2 (พ.ย. 2018), 88–93.