[1]
เจะดอเลาะ ร., เจ๊ะมะลี ซ. และ รอยิง ต. 2018. การพัฒนาและอายุการเก็บรักษาของผลิตภัณฑ์ลอดช่องพื้นเมือง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3, 2 (พ.ย. 2018), 121–128.