[1]
ไชยมงคล ล. 2018. โภชนบำบัดสำหรับผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 3, 2 (พ.ย. 2018), 129–137.