[1]
ดอปอ ฮ., กูแวะ พ. และ เจ๊ะหลง อ. 2019. ความบริสุทธิ์ของผลึกนาโนแคลเซียมไฮดรอกซีอะปาไทต์ที่สังเคราะห์จากกากบูดูโดยวิธีการแคลไซน์และการดูดซับยาปฏิชีวนะ streptomycin เบื้องต้น. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4, 1 (มิ.ย. 2019), 32–40.