[1]
อนันตนุกูลวงศ์ โ., เจ๊ะแม ร. และ สาเร๊ะนุ น. 2019. การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4, 1 (มิ.ย. 2019), 47–53.