[1]
บุญชู น., แซ่ตั้ง ว., ตันเรือน ก., นาพิรุณ ท. และ พูลประเสริฐ พ. 2019. การใช้สารสกัดจากใบกะเพราและดอกดาวเรืองเป็นสารล่อและเหยื่อพิษ เพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4, 1 (มิ.ย. 2019), 1–7.