[1]
มิตรเปรียญ ท., เสนารัตน์ ศ., เกษตระทัต เ., พูลประเสริฐ พ., บุญสมบูรณ์สกุล ส., มงคลชัยชนะ เ., จิรอังกูรสกุล ว. และ บุญยัง ป. 2019. โครงสร้างของอัณฑะในช่วงพัฒนาขั้นสมบูรณ์ของปลาน้ำลึกชนิด Gavialiceps javanicus จากทะเลฝั่งอันดามัน ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4, 2 (ธ.ค. 2019), 74–83.