[1]
นิคม จ., มอลอ น., ปูตะ ซ., สาแระ ส., บาโง ซ., ยูโซะ โ. และ หะยีมะสาและ ว. 2019. วิเคราะห์ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปาล์มน้ำมันที่ปลูกในพื้นที่ชายแดนใต้ ประเทศไทยด้วยเครื่องหมาย Simple Sequence Repeat (SSR) Markers. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4, 2 (ธ.ค. 2019), 66–73.