[1]
เอียดเต็ม ภ., ยามิรูเด็ง ก. และ สุขจันทรา จ. 2019. การพัฒนาปลาสวรรค์แผ่นกรอบจากปลาหลังเขียว (Sardinella gibbosa). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 4, 2 (ธ.ค. 2019), 113–121.