[1]
กรรไพเราะ ก., กาเจ็ง อ. และ เละนุ๊ ก. 2020. การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เต้าส้อไส้ถั่วกวน. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 68–77.