[1]
เวทโอสถ ส. 2020. ประสิทธิภาพของการพัฒนาเส้นใยเห็ดบางชนิดจากการใช้มันเทศ กล้วยหิน และข้าวโพดฝักอ่อน ทดแทนมันฝรั่งในอาหารเลี้ยงเชื้อ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 85–94.