[1]
ดำรงรักษ์ อ. 2020. ผลของชนิดและสีของภาชนะปลูกต่อการเจริญเติบโต ผลผลิตของเมลอน และอุณหภูมิของวัสดุปลูก. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 5, 2 (ธ.ค. 2020), 122–131.