[1]
ศิริขันธ์แสง ป. , เกิดลาภ เ. และ นุกาศรัมย์ ว. 2021. การผลิตน้ำส้มสายชูหมักจากข้าวเหนียวโดยใช้เชื้อ Acetobacter pasteurianus TISTR 102. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6, 1 (มี.ค. 2021), 1–9.