[1]
ปิยะบุญ อ., ขาวสุริจันทร์ ร. และ วิริยะภูมิสิริ อ. 2021. การพัฒนาชีวภัณฑ์จากเชื้อรา Myrothecium inundatum ในการควบคุมจอก . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6, 1 (มี.ค. 2021), 20–26.