[1]
จักรานุวัฒน์ น. และ คุณจันทร์สมบัติ พ. 2021. การพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากแป้งปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมแป้งเกาลัดเสริมไลโคปีนจากมะละกอ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6, 2 (ก.ค. 2021), 145–153.