[1]
นุ่นแก้ว โ., หะยีสาและ ด. , ก้อเด็ม ช. , ภัทรพฤกษา ศ. และ อัลมุมีนีน อ. 2021. ความเข้มข้นที่เหมาะสมขององค์ประกอบน้ำยาพรมศพเพื่อควบคุมการเจริญของเชื้อราจากร่างอาจารย์ใหญ่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6, 2 (ก.ค. 2021), 154–161.