[1]
บาฮะคีรี ม. , วุฒิวงศ์ เ., อาแยกาจิ พ. , โตะโมะ ซ. และ มะแน น. 2021. ความหลากหลายและการใช้ประโยชน์ของไม้ดอกหอมในพื้นที่หุบเขาลำพญา ตำบลลำพะยา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 6, 2 (ส.ค. 2021), 200–210.