[1]
ลิจ้วน ว. 2021. ผลของสารสกัดจากผักหวาน (Sauropus androgynus (Linn.) Merr.) ผักชีลาว (Anethum graveolens Linn.) และย่านาง (Tiliacora triandra Diels.) ต่อการควบคุมการงอกและ การเจริญเติบโตของไมยราบเครือ (Mimosa invisa Mart. Ex Colla.) และกระถิน (Leucaena leucocephala). วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7, 1 (พ.ย. 2021), 75–84.