[1]
ตาเย๊ะ น., สุขจันทรา จ. , ณ นคร ค. และ กาแมแล ร. 2022. การพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำพริกปลาส้มปลานิล. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 7, 3 (ธ.ค. 2022), 1–8.