[1]
บินมะแอ ห., สาเหาะ ส. , ดอเล๊าะ ม. และ หะยีวาเงาะ ซ. 2023. กระถางย่อยสลายได้จากแผ่นแบคทีเรียลเซลลูโลสโดยเชื้อ Komagataeibacter nataicola TISTR 975 จากวัสดุเศษเหลือทางการเกษตร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8, 1 (เม.ย. 2023), 19–27.