[1]
บุญก่อน พ. , มีสำลี จ. , สมบัติศิริ พ. , สุวรรณเรือง ช. และ ไทยสุชาติ ห. 2023. การสกัดใบเปล้าหลวงและรางจืดด้วยเทคนิคไมโครเวฟเพื่อนำไปพัฒนาเป็นสูตรสารสกัดเข้มข้น สำหรับเป็นส่วนผสมในผลิตภัณฑ์สมุนไพร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8, 3 (ธ.ค. 2023), 1–12.