[1]
ชาบำเหน็จ พ., นิลวัฒน์ ว. และ จำรัสประเสริฐ พ. 2023. ประสิทธิภาพของเชื้อเพลิงชีวมวลอัดแท่งจากผักตบชวาและเปลือกกระเทียม โดยใช้แป้งข้าวโพดเป็นตัวประสาน . วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8, 3 (ธ.ค. 2023), 13–19.