[1]
ยูโซะ ซ. , เด็ง อ. และ ปรีเปรม ส. 2023. การแยกและคัดเลือกแบคทีเรียกรดแลคติกจากอาหารหมักและการประยุกต์ใช้ในการผลิตปุ๋ยหมักน้ำ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8, 3 (ธ.ค. 2023), 31–39.