[1]
แซ่ลิ้ม พ. , เด็งซียอ น. , สะอิ น. , อิสายะ ไ. , กำลังมาก ส. และ บือโต ฮ. 2024. การพัฒนาแผ่นแปะเจลาตินเกล็ดปลาที่มีส่วนผสมของสารสกัดลูกประคบสมุนไพรไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 9, 1 (มี.ค. 2024), 30–39.