[1]
นากุดนอก ก. และ รังสูงเนิน ธ. 2023. การเปลี่ยนคาบวงโคจรและการวิเคราะห์กราฟแสงของระบบดาวคู่ วี410 ออริเกีย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8, 2 (ส.ค. 2023), 9–18.