[1]
วาณิชย์ปกรณ์ พ. , สีเผือก พ. และ หาญศึก ส. 2023. การจัดการหนอนเจาะผลทุเรียน Conogethes punctiferalis Guenée (Crambidae: Lepidoptera) แบบผสมผสานเพื่อการผลิตทุเรียนคุณภาพ. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 8, 3 (ธ.ค. 2023), 20–30.