[1]
ทานะวงศ์ ณ. , อนุสนธิ์พรเพิ่ม ส. , ธนะจิตต์ ศ., เขียวรื่นรมณ์ เ. และ พันธุ์เอี่ยม ม. 2024. ผลสะสมของกากแป้งมันสำปะหลังและหินปูนบด และปุ๋ยเคมีต่อผลผลิต และการดูดใช้ธาตุอาหารของมันสำปะหลังที่ปลูกในชุดดินยโสธร. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย. 9, 1 (มี.ค. 2024), 47–61.