(1)
ศรีสุข ส. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากน้ำนมลูกเดือย. YRU J. Sci. Technol. 2018, 1, 53-64.