(1)
ปียา ไ.; สาเฮ๊าะ ส.; มะดีเย๊าะ น.; หนูละออง จ. ผลของการใช้สาคูต่อสมรรถนะการเจริญเติบโตของไก่เบตง. YRU J. Sci. Technol. 2018, 2, 67-76.