(1)
จันทราอภิรักษ์ ศ.; ร่มโพธิ์ภักดิ์ ธ.; แก้วประสิทธิ์ จ.; ลอยสรวงสิน อ. ปริมาณสารโดปามีนในกล้วยหอมทองที่เก็บรักษาที่อุณหภูมิ 14 และ 25 องศาเซลเซียส. YRU J. Sci. Technol. 2018, 3, 88-93.