(1)
อนันตนุกูลวงศ์ โ.; เจ๊ะแม ร.; สาเร๊ะนุ น. การผลิตถ่านอัดแท่งจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร. YRU J. Sci. Technol. 2019, 4, 47-53.