(1)
บุญชู น.; แซ่ตั้ง ว.; ตันเรือน ก.; นาพิรุณ ท.; พูลประเสริฐ พ. การใช้สารสกัดจากใบกะเพราและดอกดาวเรืองเป็นสารล่อและเหยื่อพิษ เพื่อควบคุมแมลงวันผลไม้ในสวนมะม่วง. YRU J. Sci. Technol. 2019, 4, 1-7.