(1)
มิตรเปรียญ ท.; เสนารัตน์ ศ.; เกษตระทัต เ.; พูลประเสริฐ พ.; บุญสมบูรณ์สกุล ส.; มงคลชัยชนะ เ.; จิรอังกูรสกุล ว.; บุญยัง ป. โครงสร้างของอัณฑะในช่วงพัฒนาขั้นสมบูรณ์ของปลาน้ำลึกชนิด Gavialiceps Javanicus จากทะเลฝั่งอันดามัน ประเทศไทย. YRU J. Sci. Technol. 2019, 4, 74-83.