(1)
เอียดเต็ม ภ.; ยามิรูเด็ง ก.; สุขจันทรา จ. การพัฒนาปลาสวรรค์แผ่นกรอบจากปลาหลังเขียว (Sardinella Gibbosa). YRU J. Sci. Technol. 2019, 4, 113-121.