(1)
กรรไพเราะ ก.; กาเจ็ง อ.; เละนุ๊ ก. . การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์เต้าส้อไส้ถั่วกวน. YRU J. Sci. Technol. 2020, 5, 68-77.