(1)
จักรานุวัฒน์ น.; คุณจันทร์สมบัติ พ. การพัฒนาขนมขบเคี้ยวจากแป้งปลายข้าวไรซ์เบอร์รี่ผสมแป้งเกาลัดเสริมไลโคปีนจากมะละกอ. YRU J. Sci. Technol. 2021, 6, 145-153.