(1)
นุ่นแก้ว โ.; หะยีสาและ ด. .; ก้อเด็ม ช. .; ภัทรพฤกษา ศ.; อัลมุมีนีน อ. . ความเข้มข้นที่เหมาะสมขององค์ประกอบน้ำยาพรมศพเพื่อควบคุมการเจริญของเชื้อราจากร่างอาจารย์ใหญ่. YRU J. Sci. Technol. 2021, 6, 154-161.