(1)
นากุดนอก ก. .; รังสูงเนิน ธ. . การเปลี่ยนคาบวงโคจรและการวิเคราะห์กราฟแสงของระบบดาวคู่ วี410 ออริเกีย. YRU J. Sci. Technol. 2023, 8, 9-18.