(1)
ลาเต๊ะ ล. .; มุนินทร์นพมาศ จ. . .; เจริญมิตรมงคล ส. . การวิเคราะห์ปริมาณสารประกอบฟีนอลิกทั้งหมดและฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระของดอกไม้ 6 ชนิด และการพัฒนาโลชั่นบำรุงผิวผสมสารสกัดจากดอกหางนกยูง. YRU J. Sci. Technol. 2023, 8, 38-46.