ศรีสุข ส. การพัฒนาผลิตภัณฑ์โยเกิร์ตพร้อมดื่มจากน้ำนมลูกเดือย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 1, n. 2, p. 53–64, 2018. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/124450. Acesso em: 31 พ.ค. 2024.