มิตรเปรียญ ท.; เสนารัตน์ ศ.; เกษตระทัต เ.; พูลประเสริฐ พ.; บุญสมบูรณ์สกุล ส.; มงคลชัยชนะ เ.; จิรอังกูรสกุล ว.; บุญยัง ป. โครงสร้างของอัณฑะในช่วงพัฒนาขั้นสมบูรณ์ของปลาน้ำลึกชนิด Gavialiceps javanicus จากทะเลฝั่งอันดามัน ประเทศไทย. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 4, n. 2, p. 74–83, 2019. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/216588. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.