นุ่นแก้ว โ.; หะยีสาและ ด. .; ก้อเด็ม ช. .; ภัทรพฤกษา ศ.; อัลมุมีนีน อ. . ความเข้มข้นที่เหมาะสมขององค์ประกอบน้ำยาพรมศพเพื่อควบคุมการเจริญของเชื้อราจากร่างอาจารย์ใหญ่. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรย., Yala, Thailand, v. 6, n. 2, p. 154–161, 2021. Disponível em: https://li01.tci-thaijo.org/index.php/yru_jst/article/view/246711. Acesso em: 21 พ.ค. 2024.